Samsung Galaxy S20 chuẩn bị ra mắt camera siêu khủng


2 Comments

  1. Mật Nao January 31, 2020 at 6:10 pm

    Chưa ra mắt mà không biết giá

  2. Lu xi bong January 31, 2020 at 6:26 pm

    Samsung khóa tài khoản google mở được không anh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *